Viridaria

Hypnoositerapia

Vastuullista ja ammattitaitoista hypnoosihoitoa

Käsityksiä hypnoosista

Hypnoosista on useita vääriä käsityksiä. Lavahypnoosia nähneet ajattelevat, että hypnoosi tarkoittaa sitä, että hypnotisoija saa ihmisen menettämään kontrollin ja tekemään hulluja asioita, joita hän ei muista jälkeenpäin. Lavahypnoosi eli viihdehypnoosi on vain yksi hypnoosin muoto. Toinen väärä käsitys on se, että hypnoosi olisi taikatemppu, jolla ongelma poistetaan helposti esim. sormia napsauttamalla ilman, että itse tarvitsee tehdä mitään.

Käsitys, että hypnoosi on miellyttävä rentoutuneisuuden tila, on osittain väärä ja osittain oikea. Voimavarahypnoosi on rentouttavaa ja miellyttävää. Mutta hypnoosilla voidaan käsitellä myös traumoja, jolloin hypnoosisessio ei välttämättä ole rentouttava eikä miellyttävä. Hypnoosin avulla voidaan saada sellainen kosketus trauman kanssa, joka ei yleensä onnistu pelkästään puhumisella.

Jotkut varoittavat hypnoosilla ”tuotettavista” valemuistoista. Pätevä, vastuuntuntoinen hypnoositerapeutti toimii eettisesti oikein ja kunnioittaa asiakkaan kokemuksia ja sitä, mitä asiakas kertoo. Hän toimii asiakkaan toiveiden ja tavoitteiden mukaisesti. Hän ei syötä asiakkaalle uskomuksia eikä laita hänelle sanoja suuhun. Olen myös psykoterapeutti, joten pystyn käsittelemään asiakkaan kanssa sekä todellisia muistoja että muistojen paikkansapitävyyden epäilyjä.

Hypnoosi on ihmiselle luonnollinen olotila

Hypnoosi on syvä keskittyneisyyden tila, jossa ihmisen huomio on keskittynyt tiettyyn asiaan niin vahvasti, että ympäristö ja aika menettävät merkityksensä. Tämä tapahtuu monta kertaa päivässä huomaamattamme, koska se on meille luonnollinen olotila lukemattomia normaaleja toimintoja tehdessämme esimerkiksi tietokoneen äärellä työskennellessä, kännykkää räplätessä, jännittävää elokuvaa tai ottelua katsoessa, kirjaa lukiessa, tuttua reittiä autolla ajaessa, käsitöitä tehdessä ja lasten leikeissä.

Tätä ihmisen luonnollista keskittymiskykyä hyödynnetään hypnoosihoidossa siten, että keskittymisen kohde on terapeutin puhe ja/tai asiakas itse. Kun fyysinen ympäristö menettää merkityksensä ja asiakas kokee olonsa turvalliseksi, hänen mielensä on vastaanottavainen ja luova. Hän saa helpommin mielikuvia, ideoita ja ajatuksia ja unohtuneita asioita tulee helpommin mieleen. Koska ihminen on terapeuttisessa hypnoositilassa hyvin vastaanottavainen, terapeutti puhuu hypnoosin aikana vain sellaisia asioita, joista on sovittu asiakkaan kanssa ennakkoon. Asiakkaan tietoinen ja tiedostamaton mieli ottavat vastaan vain ne suggestiot, jotka hän itse hyväksyy.

Minun hypnoosini

Hypnoosi on vain yksi menetelmä muiden joukossa, jota käytän silloin kun se tuo lisäarvoa terapiasessioon. Kun asiakas ottaa yhteyttä ja kertoo haluavansa hypnoositerapiaa, jututan häntä siitä, mitä hän tietää hypnoositerapiasta ja miksi hän arvelee sen auttavan itseään. Tämän jälkeen teen arvioni ja ehdotukseni siitä, mikä mielestäni olisi hänelle tehokkainta.

Työni lähtee aina asiakkaan ja hänen tarpeidensa, toiveidensa, tietämyksensä, tunteidensa, elämänkokemuksensa, elämänkatsomuksensa ja arvojensa kunnioittamisesta. Myös hypnoositerapiasuhde on luottamuksellinen asiakassuhde.

En tee lavahypnoosia enkä muutakaan viihdehypnoosia. Teen ainoastaan hypnoosia, jonka tavoitteena on auttaa asiakasta selvittämään ongelmiaan ja saavuttamaan tavoitteitaan. En tee mitään temppuja, en käytä heilureita enkä napsauttele sormia. En lue tekstiä paperista enkä lausu ulkoa opeteltuja mantroja tai loitsuja. Teen kaiken puheen avulla tässä ja nyt asiakasta kunnioittaen, yksilöllisesti kunkin asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaan perusteellisen alkukeskustelun jälkeen. Terapeutin kielellinen ilmaisu onkin erittäin tärkeää hypnoositerapiassa, jotta asiakkaan tarvitsemat suggestiot menisivät perille ja alkaisivat vaikuttaa hänen elämässään hänelle tarkoituksenmukaisella tavalla. Kielitieteellisestä koulutuksestani on suuri apu tähän.

Perusteellisen alkukeskustelun jälkeen kerron asiakkaalle, mitä kyseisen session aikana voi tapahtua (sekä voimauttavassa hypnoosissa että traumojen käsittelyhypnoosissa) ja miten kussakin tilanteessa toimitaan sekä sen, että asiakas voi keskeyttää session milloin tahansa. Tärkeintä on, että asiakas kokee olonsa turvalliseksi eikä hänelle jää mitään epäselvää ennen session aloitusta. Hän tietää myös, miten tulen ohjaamaan häntä session lopussa eli miten palautus normaaliin tietoisuuden tilaan tapahtuu.

Sessio voi olla joko terapeutin yksinpuhelua tai vuorovaikutteista, jolloin asiakas kertoo ääneen kokemistaan asioista. Hypnoosihoitoa voi tehdä jopa niin, että terapeutti ei edes tiedä, mikä asiakkaan ongelma on! Session aikana voidaan käyttää tarvittaessa myös ennakkoon sovittuja käsimerkkejä.

Muuntuneesta tajunnan tilasta huolimatta asiakas on koko ajan toimintakykyinen ja hänellä on kontrolli itsestään. Hän voi siten halutessaan keskeyttää session milloin tahansa. Asiakas ei sano eikä tee hypnoosin aikana mitään sellaista, mitä hän ei sanoisi tai tekisi muutoinkaan. Joskus asiakas ei muista sessiosta jälkeenpäin kovinkaan paljoa, joskus hän muistaa kaiken. Jos asiakas haluaa, äänitän session hänelle. Rentouttavat voimavarahypnoosisessiot äänitän aina, jotta asiakas voi kuunnella äänitteitä jälkeenpäin itsehoitona.

Ammattitaidollani ja kokemuksellani voin auttaa asiakasta löytämään vastauksia ja ratkaisuja sekä tekemään päätöksiä ja tukemaan ja vahvistamaan häntä niissä. Vastaukset ovat aina asiakkaassa itsessään – joskus syvällä piilossa. Asiakas on oman elämänsä asiantuntija ja minä voin auttaa häntä löytämään voimavarat ja suggestiot, joiden avulla hän pääsee tavoitteisiinsa.

Hypnoosikoulutukseni

Suomen hypnoosiyhdistyksen 2,5-vuotinen koulutus asiakasharjoitteluineen ja lopputöineen. 2001-2004
Lääkäri Robert McNeillyn ericksonilaisen hypnoosin koulutus (5 pv kontaktiopetus ja 3 kk verkko-opetus) 2013-2014
Bill O´Hanlonin verkkokurssi 2 kk 2015

Muuta hypnoosiin liittyvää

Suomen hypnoosiyhdistyksen ja Suomen hypnoosiliiton rentoutus- ja hypnoosikouluttaja 2008-2018
Hypnologia-lehden päätoimittaja 2006-2009