Viridaria

Kuvantulkintaterapia

Löytöretki omaan itseen

Kuvantulkinta soveltuu kaikille taiteellisista taidoista riippumatta. Sitä voidaan käyttää henkisen kasvun ohella myös terapiana vaikeiden ongelmien ja traumojen käsittelyssä. Kuvat kertovat sellaista, mitä sanat eivät kerro. Niiden avulla päästään kosketuksiin myös sanattoman muistin kanssa, sen muistin osan kanssa, jonne muistot ovat tallentuneet kuvien muodossa, esimerkiksi silloin, kun emme vielä osanneet puhua tai meillä ei ollut sanoja kaikille asioille ja tunteille. Kuvat saavat aikaan terapeuttisen keskustelun, jonka avulla terapeutti voi auttaa asiakasta löytämään selitykset kuville ja niiden edustamille symboleille.

Värit ovat valon aallonpituuksia ja ne herättävät meissä myös erilaisia tunteita ja ajatuksia. Ihmisen sisäinen maailma on kuin suuri jännittävä valtameri, jossa on loputtomasti mahdollisuuksia. Myös asioiden sijoittelu, koko, keskinäiset suhteet, perspektiivi, lukumäärät yms. seikat kuvassa tulevat alitajunnastamme ja kertovat siten omia viestejään. Voimme kiinnittää huomiota yhtä hyvin toistuviin asioihin kuin kertailmiöihinkin.

Itsetuntemuksen lisääntyminen voi olla elämämme kipeimpiä asioita. Mutta kipeätkin asiat on hyvä kohdata, sillä vain siten ihminen voi eheytyä. Niin kauan kuin yritämme piilotella niitä, ne kulkevat mukanamme ja vaivaavat meitä.


Mitä?

Ensimmäiselle kerralla asiakas tuo mukanaan 7 vähintään A4-kokoista värikuvaa: talo, puu, kukka, vene, alkuperäisperhe, nykyperhe ja valinnainen työ. Seuraaville kerroille asiakkaan kanssa yhdessä pohtien terapeutti valitsee aiheet sen mukaan, mikä tuntuu tarpeelliselta. Ennen prosessin loppumista on hyvä piirtää alkuperäisistä aiheista uudet kuvat, sillä silloin asiakas voi itsekin nähdä miten omat ajatukset ovat muuntuneet.

Kun kuvantulkintaa käytetään muiden terapioiden yhteydessä, terapeutti pyytää yleensä asiakasta piirtämään tai maalaamaan spontaaneja (mieluiten abstrakteja) kuvia joko terapiatilanteessa tai kotona. Abstraktista ”sekasotkustakin” voi löytyä mitä uskomattomimpia asioita.


Miten?

Kuvia tulkitessa katsotaan, mitä niissä näkyy eli mitä piirtäjä on tarkoittanut, mutta myös sellaista, mitä piirtäjä ei ole tarkoituksellisesti kuvaansa asettanut, esimerkiksi muotoja, hahmoja, jotka ovat syntyneet käden liikkeistä tai värien sekoittumisesta. Taiteellisten taitojen ”vähäisyys” on siis oikeastaan vain etu kuvantulkinnassa!  Se antaa lisää tulkinnanvaraa ja voi siten antaa enemmän oivalluksia.


Miksi?

Tulkinnan ja keskustelun tavoitteena on auttaa asiakasta löytämään uusia näkökulmia, auttaa häntä tulemaan tietoisemmaksi siitä, mikä hänen alitajuntansa viestittää.

Kun kuvissa havaitaan elämää rajoittavia asioita, samoista aiheista voidaan piirtää uusia kuvia, jotka ohjaavat asiakkaan ajattelua ja alitajuntaa parempaan suuntaan. Näin asiakas voi tehdä uusia oivalluksia ja ideoita ja hän uskaltaa siten tehdä ratkaisuja, joita hän on tietoisesti tai tiedostamattaan miettinyt, mutta ei ole uskaltanut toteuttaa aikaisemmin. Kuvantulkinta auttaa asiakasta selventämään ajatuskuvioitaan, tutustumaan itseensä paremmin ja usein myös saamaan uutta elämäniloa sekä ratkaisemaan ongelmia.

Kuvantulkinnassa symboleista keskustellaan asiakkaan kanssa ja asiakas antaa niille omat merkityksensä. Usein samalla symbolilla voi olla sekä positiivinen että negatiivinen merkitys, ja vain asiakas tietää, kumpi niistä pitää paikkansa. Kuvien symbolit auttavat meitä tutustumaan itseemme ja tunteisiimme ja ne voivat auttaa meitä ymmärtämään, mitä todella haluamme elämältämme.

Vaikka ihminen katselee ja tulkitsee maailmaa oman suodattimensa läpi, on olemassa myös tiettyjä yleispäteviä tulkintoja, joita kuvantulkinnassa käytetään hyväksi. Kuvat kertovat mm. ihmissuhteista, elämän suurista tapahtumista sekä millainen persoona asiakas on, onko hän suuntautunut menneeseen, nykyiseen vai tulevaan, onko hän matkalla jonnekin vai onko hän pysähtynyt paikoilleen, onko hän itsenäinen vai riippuvainen…

Jos asiakas on suuntautunut menneeseen, mitä hänen pitää selvittää menneisyydestä voidakseen elää nykyhetkeä täysillä? Jos hän on suuntautunut tulevaan, mikä nykyhetkessä on sellaista, ettei hän voi elää nykyhetkeä?  Jos hän pelkää tulevaisuutta, mikä siinä pelottaa ja miksi?

Myös ruuasta ja sen asettelusta voi tehdä kuvantulkintaa

Nykyhetki on ainoa todellinen hetki. Menneisyys on muistoja, tulevaisuus on unelmia tai kuvitelmia. Emme voi muuttaa menneisyyttä, mutta voimme muuttaa suhtautumistamme siihen, jolloin tunteemme muuttuu. Emme voi hallita tulevaisuutta, mutta voimme vaikuttaa siihen tulemalla tietoisiksi siitä, mitä haluamme, ja ohjaamalla siten toimintaamme ja ajatteluamme siihen suuntaan. Terapeutti ohjaa asiakasta myös tällaisten asioiden käsittelyssä.

Asiakas voi hyötyä jo yhdestä kuvantulkintakerrasta, sillä sekin voi antaa hänelle paljon ajattelemisen aihetta esimerkiksi siitä, miten hän voisi muuttaa elämäänsä parempaan suuntaan. Tai jos hänen elämänsä on ”täydellistä”, kuvantulkinta voi auttaa häntä arvostamaan kaikkea hyvää entistä enemmän.

Myös muovailuvahateoksesta voidaan toteuttaa kuvantulkintaa

Kuvat tulevat alitajunnasta, joten asiakas voi tietämättään piirtää kuvaan sellaista, jonka hän on tukahduttanut tietoisesta mielestään. Kuvia ei tietenkään voida tulkita samoin laboratiovastauksia, vaan terapeutti auttaa asiakasta kiinnittämään huomioita tiettyihin seikkoihin ja herättää niistä keskustelua. Terapeutti pyytää asiakasta miettimään esimerkiksi, mitä jokin elementti voisi symbolisoida asiakkaan mielestä. Sitten keskustellaan näistä asioita. Tämä jälkeen terapeutti johdattelee asiakasta miettimään lisää mahdollisia merkityksiä, joista keskustellaan. Tarvittaessa terapeutti johdattelee keskustelemaan myös muista mahdollisista merkityksistä kysymällä esimerkiksi: ”Entä jos asia olisikin toisin tai päinvastoin, jos tämä symbolisoisikin jotain aivan muunlaista asiaa, niin tuleeko sinulle siitä mieleen jotain?”  Kaikki mitä asiakas sanoo, on merkityksellistä ja sitä voidaan avata lisää sen verran kuin asiakas haluaa. Joskus kuva aktivoi asiakasta kertomaan, että hänellä on asioita, joita hän ei ole koskaan kertonut kenellekään. Tämän jälkeen voidaan keskustella niistä, jos asiakas haluaa.


Hämmästystä hämmästyksen perään

Kuvantulkinterapia on ainutlaatuisen paljastava ja tehokas menetelmä, joka hämmästyttää sekä asiakkaan että myös terapeutin kerta toisensa jälkeen. Se on nopea keino esimerkiksi traumojen selvittämisessä, koska kuvassa puhuu alitajunta. Kuva ei ole vain sitä, mitä sen tekijä kuvittelee sen olevan. Jokainen kuva kertoo tarinan. Taitava kuvantulkintaterapeutti osaa lukea kuvaa, sillä ihmisen sisimmällä on aina kerrottavaa sille, joka osaa kuunnella. Kuvantulkinnassa kaikella on merkityksensä, jokaisella viivalla ja tahattomalla tahrallakin on oma merkityksensä. Kuvantulkinnassa ei ole sattumia, vaan kaikella on merkityksensä. Kaikki tulkitaan.

Voimavarakurssillani osallistuja piirsi kuvaansa mustan möykyn, joka osoittautui hänen ratkaisemattoman ongelmansa symboliksi. Kun kuvaa käännettiin eri asentoihin niin, että möykkykin ”vaihtoi” paikkaa, ongelmaan saatiin erilaisia näkökulmia. Lopulta kuva jätettiin siihen asentoon, jossa möykky jäi etuoikealle eli nykyajan ruutuun. Näin asiakas ymmärsi, että hän voi päästä ongelmaan konkreetisti käsiksi jo nyt sen sijaan, että se jatkaisi edelleen peikkona kummittelemista hänen elämässään. Seuraavana päivänä hän kertoi minulle onnellisena, että ongelma on ratkaistu. Kuva auttoi häntä oivaltamaan ongelman ratkaisun uskomattoman nopeasti.

Kuvantulkintaterapeutille voi tulla, vaikka ei olisi ongelmiakaan! Kuva on mielenkiintoinen seikkailu, joka lisää itsetuntemusta – ja hämmästyttää joka kerta!


Kirjallisuutta

Wennergren, Kristina (2004), Tolka bilder


Koulutukseni

Bildtolkning 2006-2007, Bildtolkningsskola, Tukholma
Diplomitaideterapian koulutus 2006-2008, Luontaislääketieteen Instituutti Kairon, Helsinki