Viridaria

Suggestoterapia

Suggestoterapia / Hypnoositerapia

Ensin keskustelemme asiakkaan tilanteesta, ongelmasta, taustasta yms, joilla voi olla vaikutusta asiaan, sekä asiakkaan toiveista ja tavoitteista. Etsimme asiakkaan olemassa olevia ja uusia voimavaroja avuksi. Tarvittaessa tehdään myös mielikuvaharjoituksia.

Asiakkaan tavoitteiden ja toiveiden perusteella muodostetaan suggestiot eli tavoitteita kuvaavat positiiviset lauseet eli voimalauseet hypnoosia varten. Sana suggestio merkitsee alun perin ”tarjoamista, tarjousta, ehdotusta”. Voidaan sanoa myös niin, että suggestio on tiedostamattomalle ja tietoiselle mielelle tehty tarjous tai ehdotus. Jos mieli ottaa tarjouksen vastaan, se toteutuu asiakkaan elämässä. Näin asiakas voi saada vahvistusta tarvitsemiinsa asioihin ja muuttaa ei-toivottuja toimintamallejaan.

Hypnoosivaihe kestää noin 40-50 min. Sen alussa tehdään hengitysrentoutuksia ja kehollinen rentoutus mielikuvien avulla. Lopuksi tulevat suggestiot. Hypnoosin jälkeen voidaan vielä keskustella vähän aikaa, jos asiakas haluaa.

Asiakas saa hypnoosin CD:lle äänitettynä ja hän voi kuunnella äänitettä kotona. Näin asiakas voi itse vahvistaa hoidon tuloksia. Äänite sisältyy hintaan.

Terapiaan kuluva aika riippuu keskustelun pituudesta, sillä hypnoosivaihe on aina jokseenkin samanpituinen. Terapian kesto voidaan sopia etukäteen (minimi 1,5 h) tai katsoa terapian kuluessa asiakkaan tarpeiden ja tuntemusten mukaan. Minulla on aikaa sen verran kuin asiakas haluaa ja tarvitsee. Näin ollen meidän ei tarvitse jättää minkään asian käsittelyä kesken ajanpuutteen vuoksi.

Hypnoosista
Hypnoosi on suuri keskittyneisyyden tila ja muuntunut tajunnan tila, jossa normaali valvetietoisuus laskee jokseenkin samanlaiseen tilaan, jossa olemme ennen nukahtamista (alfa-tila, aivoaallot 7-14 Hz). Tässä tilassa mieli on vastaanottavainen ja luova, ja ihminen saa helpommin mielikuvia, ideoita ja ajatuksia ja unohtuneita asioita tulee helpommin mieleen.

Koska ihminen on hypnoositilassa hyvin vastaanottavainen, terapeutti puhuu hypnoosin aikana vain sellaisia asioita, joista on sovittu asiakkaan kanssa. Asiakkaan tietoinen ja tiedostamaton mieli ottavat vastaan vain ne suggestiot, jotka hän itse hyväksyy.

Terapeutin kielellinen ilmaisu onkin erittäin tärkeää suggestoterapiassa, jotta asiakkaan tarvitsemat suggestiot menisivät perille ja alkaisivat vaikuttaa hänen elämässään hänelle tarkoituksenmukaisella tavalla. Kielitieteellisestä koulutuksestani on suuri apu tähän.

Hypnoosi on ihmiselle luonnollinen tila. Olemme hypnoosissa monta kertaa päivässä silloin, kun olemme keskittyneet johonkin niin hyvin, että ulkomaailma menettää merkityksensä. Monet miehet ovat hypnoosissa urheilua katsoessaan, naiset esim. käsitöitä tehdessään ja lapset leikkiessään. Voimme olla hypnoosissa jopa jännittävää, mielenkiintoista elokuvaa katsoessa.

Vaikka hypnoosissa asiakkaan tajunnan tila on muuntunut, hän on kuitenkin hereillä ja kuulee terapeutin puheen ja pystyy itsekin puhumaan tai antamaan sovittuja käsimerkkejä. Hän muistaa asiat jälkeenpäin suunnilleen yhtä hyvin kuin normaalissa tietoisuuden tilassa käsitellyt asiat. Syvemmässä hypnoosissa tietoinen mieli ei muista kaikkea, mutta tiedostamaton mieli muistaa sen, mikä on asiakkaan maailmaan sopivaa ja asiakkaalle tarpeellista.

Asiakas ei sano eikä tee hypnoosin aikana mitään sellaista, mitä hän ei tekisi muutoinkaan. Muuntuneesta tajunnan tilasta huolimatta asiakkaalla on täysi kontrolli itsestään ja hän voi halutessaan keskeyttää hypnoosin milloin tahansa. Hypnoosihoitoa voi tehdä jopa niin, että terapeutti ei edes tiedä, mikä asiakkaan ongelma on!

Hypnoosihoidon vaikuttavuus
Joihinkin ongelmiin hypnoosi voi olla nopea apu niin, että yksi käynti riittää ja ongelma joko lievittyy tai katoaa, kun taas toisiin ongelmiin tarvitaan pidempi terapiajakso. Yksilöllinen CD-levy tehostaa vaikutusta.

Hypnoosin vaikuttavuus riippuu esim. ongelman laadusta, asiakkaan ja terapeutin “kemioista” ja asiakkaan vastaanottavaisuudesta. Teen vain sellaista, mitä osaan ja missä uskon vahvasti onnistumisen mahdollisuuksiin.

Suuri osa asiakkaistani on yhden tai muutaman kerran asiakkaita. Yleisimmät terapiaan tulon syyt ovat sosiaalinen jännittäminen, esiintymisjännitys, tupakasta vieroitus, uniongelmat ja itsetunto-ongelmat.

Osa asiakkaista on pitkäaikaisia, jopa 1- 3 vuotta (itsetuntemuksen, itsetunnon ja elämänlaadun parantaminen, seksuaalinen hyväksikäyttö sekä työnohjaus yms.) Jotkut käyvät silloin tällöin muutaman vuoden ajan vahvistamassa voimavarojaan tai saamassa apua joihinkin yksittäisiin ongelmiin tai haasteellisiin tilanteisiin.

Hypnoosi/Suggestoterapian rinnalla voidaan käyttää muitakin terapioita, joilla ongelmien ratkaisuihin saadaan toisenlaisia ulottuvuuksia.

Asiakaslähtöinen näkökulma
Terapiasuhde on aina luottamuksellinen suhde. Minun hypnoosihoitoni on terapeuttista ja asiakasta kunnioittavaa. En hyväksy lavahypnoosia enkä muutakaan ”viihdetarkoituksiin” käytettävää hypnoosia, vaikka ihmiset osallistuvatkin niihin vapaaehtoisesti.

Menetelmästä riippumatta terapiani lähtee aina asiakkaan ja hänen tarpeidensa, toiveidensa, tietämyksensä, tunteidensa, elämänkokemuksensa, elämänkatsomuksensa ja arvojensa kunnioittamisesta.

Ammattitaidollani ja kokemuksellani voin auttaa asiakasta löytämään vastauksia ja ratkaisuja ja tekemään päätöksiä sekä tukemaan ja vahvistamaan häntä niissä. Vastaukset ovat aina asiakkaassa itsessään – joskus syvällä piilossa. Asiakas on oman elämänsä asiantuntija ja minä voin asiantuntemuksellani auttaa asiakasta löytämään voimavarat ja suggestiot, joiden avulla hän pääsee tavoitteisiinsa.

Myös yksilölliset hypnoosiäänitteet tilaustyönä.