Viridaria

Ratkaisukeskeinen yksilötyönohjaus

Ratkaisukeskeinen yksilötyönohjaus on yksilöllistä, ohjattavan asiakkaan ja hänen työnsä tarpeista lähtevää käytännönläheistä voimauttavaa ohjauskeskustelua. Siihen voidaan yhdistää tarpeen mukaan esimerkiksi seuraavia elementtejä:

 •  etsitään käytännön ratkaisuja ohjattavan työssä esiintyviin haasteisiin
 •  kehitetään työmenetelmiä tavoitteina kokonaisvaltaisempi työote ja luovuuden lisääminen hyödyntäen asiakkaiden vahvuuksia ja omia mielenkiinnon kohteita entistä tehokkaammin
 •  ohjattavan omien voimavarojen, erityisesti piilevien voimavarojen tiedostaminen ja vahvistaminen ja sitä kautta niiden laajempi hyödyntäminen omassa työssä
 •  stressin ennaltaehkäisy ja stressinhallinta
 •  suggestiivinen rentoutus (sisältää yksilöllisiä äänitteitä ohjattavalle)
 •  Milton H. Ericksonin voimauttavan keskustelun ja vaikuttavan vuorovaikutuksen menetelmiä (myös äänenkäytön ja nonverbaalin viestinnän keinot)
 •  draamalliset menetelmät
 •  tunnetyöskentelyä
 •  metaforien, kuvien, valokuvien, esineiden, kuvantulkinnan, musiikin ja liikkeen hyödyntäminen
 •  mielikuvatyöskentely
 •  äänimaljatyöskentely ja sointukylpy
 •  Neurosonic-matalatajuusvärähtelyrentoutus
 •  kotitehtävät ja muut tarpeelliset työnohjaukselliset asiat

Hinta:           150 € / 1,5 h tai 200 € / 2 h (hintaan ei sisälly alvia eikä siihen lisätä alvia)
Työkielet:     Suomi, englanti, ruotsi
Aikataulu:    Joko säännöllisesti 2 – 4 viikon välein tai satunnaisesti sopimuksen mukaan.
Paikka:         Jyväskylä