Viridaria

Unentulkinnan ohjaus ja uniterapia

Mielikuvissa tehtävän unimatkaterapian avulla asiakasta autetaan löytämään tulkinta unelleen ja siten oivaltamaan, mitä hänen tarvitsee tehdä. Käsiteltävä uni voi olla äskettäin tai kauan sitten nähty tai vain pieni välähdys jostain unesta, tai toistuva uni. Terapiassa unta syvennetään ja laajennetaan ja sitä kautta päästään ymmärtämään, mitä uni oikeasti tarkoittaa.

14-vuotias tyttö oli nähnyt puolen vuoden ajan painajaisia, joissa hän kuoli. Jotkut painajaisista tulivat vain kerran, jotkut toistuivat. Käsittelimme uniterapiassa unen, jonka hän oli nähnyt seitsemän kertaa: Hän istuu olohuoneessa nojatuolissa, lattialla hänen edessään on tuhkakasa ja vähän sivummalla hautakivi, jossa lukee hänen nimensä ja kuolinpäivä, joka on puolen vuoden kuluttua. Äiti oli mukana seuraamassa tätä kolmen tunnin sessiota. Yhdessä he löysivät unille tulkinnan. Sen johdosta he keskustelivat koko perheen kanssa asiasta ja järjestivät joitakin asioita eri tavalla. Painajaiset loppuivat siihen.

Olen tehnyt muitakin kuolemanunien ohjauksia, esimerkiksi uni, jossa asiakas istuu kappelin peräpenkissä seuraamassa omia hautajaisiaan ihmetellen, miten tämä on mahdollista, vaikka hän on elossa. Ohjaamani kuolemanunien tulkinnat ovat kertoneet siitä, että henkilö joko kokee tulleensa tärkeiden ihmisten syrjäyttämäksi tai laiminlyömäksi tai ei osaa pitää puoliaan, vaan antaa toisten jyrätä yli.

Miten unimatka tehdään?

Asiakas kertoo unensa terapeutille. Terapeutti kertoo asiakkaalle, miten tulevan mielikuvamatkan aikana toimitaan ja mitä voi tapahtua ja miten kussakin tilanteessa toimitaan. Muuntuneesta tajunnan tilasta huolimatta asiakas on koko matkan ajan toimintakykyinen ja hänellä on kontrolli itsestään. Hän voi siten halutessaan keskeyttää session milloin tahansa. Tärkeintä on, että asiakas kokee olonsa turvalliseksi eikä hänelle jää mitään epäselvää ennen session aloitusta. Hän tietää, miten tulen ohjaamaan häntä session aikana ja lopussa eli miten palautus normaaliin tietoisuuden tilaan tapahtuu. Hän tietää, miten toimitaan, jos hän saa voimakkaan tunnereaktion.

Asiakas asettuu silmät kiinni hyvään asentoon nojatuolissa, rentoutustuolissa tai sängyllä. Sessio alkaa lyhyellä rentouttavalla keskittymisharjoituksella, jonka jälkeen johdattelen asiakkaan tekemään mielikuvissaan normaaleja iltapuuhiaan. Tämän jälkeen johdattelen asiakkaan nukkumaan (ei oikeasti, vaan mielikuvissaan) puhumalla rentouttavaa puhetta. Jonkun ajan kuluttua sanon: ”Kohta alat nähdä unta … mitä siinä tapahtuu?”

Olen opastanut asiakkaalle ennakkoon, että tässä vaiheessa hän kertoo vain 1-2 lausetta unen alusta, jotta voimme heti unen alusta lähtien alkaa tutkimaan unessa esiintyviä elementtejä ja tunteita tarkemmin. Unentulkinnan ohjauksen aikana asiakas sekä elää ja kokee unensa uudelleen että myös samanaikaisesti pystyy kontrolloimaan ja ohjaamaan unen tapahtumia terapeutin opastuksella.

Asiakkaan tarpeista riippuen uni käydään läpi joko siinä muodossa kuin asiakas näki sen tai jossain vaiheessa unta asiakas saattaakin lähteä viemään unta eri suuntaan alkuperäiseen verrattuna. Tällöin tutkitaan, mitä tässä ”rinnakkaisversiossa” tapahtuu, koska sekin tarina on asiakkaan alitajunnan tuote ja siten merkityksellinen. Tarpeen mukaan alkuperäistä unta voidaan jatkaa pidemmälle eli tutkia, mitä asiakkaan näkemän unen ”jälkeen” tapahtuu. Edellä mainitussa 14-vuotiaan tytön unessa unta jatkettiin niin, että kysyin häneltä, miltä hänestä tuntuu istua olohuoneen nojatuolissa. Hän kertoi jumittuneensa siihen niin, että hän ei pääse liikkumaan siitä. Kysyin, kuka voisi auttaa häntä pääsemään tuolista. Näin saimme auttajan paikalle ja unta jatkettiin siitä, mitä sen jälkeen tapahtui hänen ja auttajan välillä. Vastaus uneen merkitykseen löytyi auttajasta ja hänen toiminnastaan.

Lue lisää uniterapian mahdollisuuksista alla olevasta artikkelistani.


Artikkeli on julkaistu Hypnologia 1/2007

Unien syvempi ulottuvuus – matka unien taakse

Katselen uteliaana uusia kurssikavereita Tukholmassa. Huomioni kiinnittyy hillityn oloiseen, herttaiseen vaaleaan naiseen, jolla on niin miellyttävä pehmeä ääni ja puhetapa, että voisin kuunnella häntä ilokseni ja rentoutuksekseni vaikka kuinka kauan. Esittelyssä selviää, että hän on Eva Rosén, uniterapeutti Norrtäljestä.

Mitä uniterapia on?

Ruotsalaisen Louise Minervan kehittämä uniterapia on kuin mikä tahansa terapia, mutta siinä käytetään materiaalina unia. Hänen kouluttamiaan terapeutteja on Ruotsissa reilut kymmenen ja Norjassa yksi.

Uniterapia on syvä eheyttävä prosessi, jonka avulla saamme kontaktin sisäisen viisautemme, luovuutemme ja todellisen minämme kanssa. Se auttaa meitä löytämään ja käsittelemään vanhojen kokemusten ja traumojen tuottamat tukokset. Unien avulla voimme oppia elämään harmoniassa itsemme ja ympäröivän maailman kanssa.

Unien kautta ihminen saa viestejä. Unet ovat lahja meille meiltä itseltämme, koska ne ovat alitajunnan viestejä meille. Näin symboliikasta tulee erilainen eri ihmisten aivoissa, koska jokaisella on henkilökohtaiset symbolinsa asioille.

Jos unien viesteille ei tehdä mitään, sama ongelma toistuu jatkuvasti. Esimerkiksi alkoholistin vaimo eroaa ja menee naimisiin toisen alkoholistin kanssa. Eva sanoo, että jos ihmiset käsittelisivät uniensa viestit, niin he eivät toistaisi samaa negatiivista toimintamallia. Se, ettei kuuntele uniaan, on aivan sama kun ei lukisi saamiaan kirjeitä.

Jo itsessään unennäkö eheyttää ja parantaa ihmistä. Alkoholi ja runsas lääkkeiden käyttö estävät unennäön, koska silloin ihminen ei pääse REM-tilaan.

Miten uniterapiaa tehdään?

Asiakas kertoo unensa terapeutille mahdollisimman tarkkaan ja terapeutti kirjoittaa sen muistiin. Sen jälkeen unen symboleja voidaan tulkita, esimerkiksi auto merkitsee kulkua elämässä. Jos asiakas ajaa autoa itse, hän ohjaa itse elämäänsä. Jos asiakas menee bussilla, hän kulkee massan mukana. Näin tulkitsemalla unelle saadaan ensimmäisen tason tulkinta.

Terapeutti ohjaa asiakasta luomaan itselleen turvapaikan, johon hän voi tarvittaessa tulla. Sitten hän johdattaa asiakkaan muuntuneeseen tajunnantilaan, jossa asiakas saa ”nähdä” unensa uudelleen. Terapeutti on koko ajan matkalla asiakkaan rinnalla ja ohjaa häntä kysymyksillään. Näin saadaan lisätietoja: ”Kun ajat autoa, näetkö, miltä ympäristössä näyttää? Minne tie kääntyy, mitä tapahtuu….?” Terapeutti kirjoittaa kaiken muistiin, ja näin päästään unessa uudelle tasolle.

Prosessin aikana terapeutti aistii asiakkaan energiat ja havainnoi tilanteita, joissa on erityistä latausta. Näissä tilanteissa terapeutti ohjaa asiakasta syvemmälle, koska vastaus löytyy sieltä. Asiakas voi nähdä esimerkiksi oven, jolloin terapeutti opastaa hänet avaamaan oven. Jos oven avaaminen on asiakkaalle vaikeaa, terapeutti auttaa keksimään keinot, joilla ovi saadaan auki.

Tarvittaessa käytetään hahmoterapia apuna. Tällöin asiakas eläytyy joksikin unessa esiintyväksi elementiksi, esimerkiksi oveksi. – ”Jos sinä olisit tuo ovi, mitä sanoisit? Mitä tämä ovi haluaa, mitä se tarvitsee voidakseen paremmin?” Eva voi myös pyytää asiakasta ”näyttelemään” unessa esiintynyttä elementtiä (unipsykodraama), ellei asiakas pysty muuten eläytymään siihen.

Lisäksi voidaan käyttää musiikkia, liikettä ja kuvaa, kaikkia terapeutin hallitsemia työkaluja, mutta kaiken lähtökohta on asiakkaan uni. Kun mukaan otetaan muita menetelmiä, voi ilmetä esimerkiksi, että unessa ei ollutkaan kyse tulevan matkan aiheuttamasta jännityksestä vaan varhaislapsuuden traumasta. Pieni lapsi saa helposti traumoja sellaisesta, että häntä ei huomata eikä hänelle anneta positiivista palautetta.

Silloin tehdään eheyttämisprosessi, uninäytelmä, jossa uni muutetaan positiiviseksi. Jos asiakas törmää unessa kallionseinään, niin unta uudelleen katsoessaan asiakkaan pitää keksiä keino toimia toisin, esim. jarruttaa ajoissa.

Vaikka unet voivatkin heijastaa jopa varhaislapsuuden traumoja, niin ne ovat kuitenkin ”tuoretavaraa” eli ne käsittelevät tämän hetken asioita ja tunteita. Voi olla esimerkiksi niin, että joku ei ole antanut riittävästi huomiota minulle tai on suorastaan syrjäyttänyt minut päivän aikana. Koska tunnemuistilla ei ole ajantajua, niin tämä voi tuottaa minulle unen, jonka juuret johtavat vastaavaan tilanteeseen varhaislapsuudessa. Unen sisältö ja juoni ovat kuitenkin jotain muuta, joten niiden perusteella ei voisi kuvitella tällaista tulkintaa. Oikea merkitys löydetään vasta unen taakse menemällä.

Asiakas ei voi keskeyttää matkaa unen taakse yhtäkkiä, vaikka hän kohtaisi siellä mitä tahansa. Tältä matkalta on tultava samaa reittiä takaisin kuin matka on tehtykin, muuten asiakas voi jumittua siihen tunnetilaan, jossa hän on juuri silloin. Terapiatila on sen vuoksi suljettu ja järjestetty niin, että matka voi jatkua turvallisesti loppuun asti. Eva tuo asiakkaan takaisin rauhallisesti ja jälkeen jäävät ovet suljetaan huolellisesti.

Toistuva uni tai painajainen

Eva kehottaa jälleen tarkastelemaan symboleja ja kuulostelemaan, miltä ne tuntuvat ja mikä oma suhde niihin on. Toistuvissa unissa tulee esille selvittämättömiä asioita, joihin olisi hyvä yrittää saada selvyys.

Esimerkiksi tietyn henkilön toistuminen unissa ei tarkoita suhdetta kyseiseen henkilöön, vaan hän on ”vain” jonkun tunteen tai asian symboli Viesti tulee ihmisen alitajunnasta ja kulkee aivojen kautta. Siksi pitää miettiä, mitä tämä henkilö edustaa unennäkijälle. Jos unessa esiintyvään menneisyyden henkilöön nähden on vaikkapa syyllisyydentuntoja, niin silloin henkilö tulee unessa esille edustamaan nykyhetken syyllisyydentuntoja. Kyse ei suinkaan siis ole tästä henkilöstä eikä siitä, mitä unessa tapahtuu tämän henkilön suhteen, vaan tunteesta.

Asiakkaat

Suurin osa Evan asiakkaista tulee puskaradion kautta eli he tietävät terapiasta paljon jo tullessaan. Näin ollen he tulevat oikeanlaisilla odotuksilla. Lisäksi Eva luonnollisesti kertoo asiakkaalle, mitä tuleman pitää.

Pienemmän ongelman takia käydään yleensä vain kerran, sillä joillekin riittää se, että löydetään ongelman syy. Jotkut käyvät useammin, sillä koska terapian lähtökohtana on unet, niin seuraavalla kerralla voikin olla kyse jostain muusta ongelmasta.

Saman unen käsittelyä voidaan jatkaa useammallakin kerralla, jos asiakas haluaa. Unesta voidaan piirtää tai maalata kuva ja siitä voidaan tehdä mielikuvamatkoja.

Miesten osuus asiakkaista on lisääntynyt ja nykyisin 30% Evan asiakkaista on miehiä. Asiakkaat ovat stressaantuneita ja voivat huonosti, heillä voi olla avioero meneillään. Monilla on paljon vanhoja käsittelemättömiä asioita. Kun terapiassa mennään unen taakse, niin asiakas voi päätyä siinä tilanteessa jopa menneeseen elämään.

Tunturitauti parantui

Evan eräs pitkäaikainen asiakas ei voinut sietää lapsia eikä sen vuoksi kestänyt sitä, että työtoverit toivat vauvojaan toisten ihailtaviksi. Aikanaan hän kuitenkin hankki itsekin kaksi lasta (synnytykset olivat hirveät).

Kun lapset kasvoivat, isä halusi opettaa heidät laskettelemaan ja niinpä koko perhe lähti pohjoiseen tuntureille. Äiti tuli siellä hyvin sairaaksi: häntä alkoi pyörryttää, häntä tuli pahoinvointiseksi ja sai päänsäryn, hän ei voinut syödä ja hän oli hyvin väsynyt. Sama toistui seuraavana vuonna ja sitä seuraavana vuonna, jolloin hän ymmärsi, että jotain oli pahasti vialla, mutta hän ei tiennyt mitä. Sen jälkeen hän ei halunnut enää lähteä mukaan, mikä aiheutti ristiriitaa perheessä.

Kerran unityöskentelyn mielikuvamatkalla tämä asiakas olikin yhtäkkiä pohjoisessa Norjan rajalla. Hän kuvaili 1800-luvun maiseman, olosuhteet ja vaatteet. Hän kertoi asuvansa vuoren rinteellä olevassa mökissä kaukana muusta asutuksesta erittäin köyhissä oloissa. Hänen miehensä oli töissä jossain kaukana ja hän oli kotona suuren lapsilauman kanssa ja taisteli hengissä pysymisestä. Hän oli raskaana.

Eva pyysi asiakasta kertomaan lisää ja kulkemaan ajassa eteenpäin. Asiakas kuvaili elämää mökissä, ja lopulta hän synnytti lapsen. Mies oli edelleenkin muualla töissä. Lapsi oli erittäin pahasti epämuodostunut. Hän vei lapsen puron luo, pisti hänet säkkiin ja hukutti puroon. Sen jälkeen hän kaivoi haudan ja hautasi lapsen ja teki puuristin haudalle. Kun mies tuli kotiin, hän sanoi, että lapsi syntyi kuolleena. Siihen aikaan lasten kuolema oli ihan normaalia eikä kukaan kysellyt eikä ihmetellyt mitään.

Mielikuvamatkoilla entisestä elämästä palataan aina kuoleman kautta, koska ajatellaan, että kuolema vapauttaa ihmisen maallisista tunteista. Näin tämäkin asiakas vapautuisi lapsen hukuttamisen aiheuttamasta syyllisyydestä.

Eva johdatteli asiakkaan tämän entisen elämän loppuvaiheeseen, kuolinvuoteelle. Asiakas näki valon ja tuulenpyörre tempaisi hänet muualle. Asiakas huusi ja kirkui niin kovasti, että Eva säikähti. Asiakas kertoi, että siellä oli vastassa hänen hukuttamansa epämuodostunut lapsi. Mutta lapsi sanoi hänelle: ”Sinä teit sen ainoan mahdollisen oikean teon siinä tilanteessa, et voinut tehdä mitään muuta, sinä teit oikein. Minun tehtäväni oli ainoastaan opettaa sinua tekemään suuria päätöksiä.”

Tämän jälkeen Evan asiakas on voinut lähteä perheensä kanssa laskettelemaan täysin normaalisti ja on nauttinut laskettelusta. Lisäksi hän rakastaa pieniä lapsia ja livertelee kaikille tapaamilleen vauvoille. Nämä kaksi suurta muutosta hänen elämässään tapahtuivat yhden ainoan unen uniterapiamatkan aikana. Hän eikä Evakaan voinut aavistaa, mitä unen takaa löytyisi.

Kirjoita unet muistiin

Unet ovat suuri lahja ja aarre, jota ei pidä heittää pois. Kuuntele uniasi, kirjoita ne muistiin, ja kirjoita ennen kaikkea se tunne, joka sinulla oli unen aikana ja herättyäsi.

Moni sanoo, että hän ei näe mitään unia. Mutta Eva kehottaa kirjoittamaan aamuisin muistiin, miltä herätessä tuntui, sillä ihminen ei aina muista uniaan, mutta tunteen hän muistaa. Ja ehkäpä ihminen herää seuraavana yönä siihen, että hän ajattelee vaikkapa puutarhamansikkaa. Mitä enemmän asioita ajattelee, sitä enemmän ihminen näkee unia ja sitä paremmin hän muistaa ne.

Eva suosittelee, että asiakkailla olisi sängyn vieressä lehtiö, johon he kirjoittaisivat illalla päivän tapahtumat suurin piirtein. Yöllä herätessä kirjoitetaan vastaavasti unien päälinjat. Parin viikon päästä, kun asioihin on saatu etäisyyttä, unista voidaan osata tehdä päätelmiä paremmin. Päätelmät kirjoitetaan ylös ja näin pikkuhiljaa jokainen voi kerätä itselleen omana unikirjan.