Viridaria

Voimavaraksi oma itse

Voimavaraksi oma itse – ohjattu itsehoito voimavarojen aktivointiin

Jo yli 700 henkilöä on aktivoinut voimavarojaan opastuksellani ja tällä menetelmällä vuodesta 2005 lähtien.

Voimavaraksi oma itse -menetelmä on tarkoitettu henkilöille, jotka tarvitsevat ammatti-ihmisen tukea ja neuvoja elämänsä prosessoinnissa, muutosten teossa ja tavoitteiden saavuttamisessa, mutta jotka eivät voi tai halua lähteä terapeutin tai psykologin vastaanotolle tai Kelan tukemaan kuntoutuspsykoterapiaan.

Tavoitteena on, että asiakas pystyy käsittelemään menneisyyden ongelmiaan ja traumojaan ja/tai nykytilannettaan haittaavia asioita itsenäisesti kirjallisuuden, nettimateriaalin ja terapeutin materiaalin avulla terapeutin opastuksella. Asiakas löytää itselleen sopivia menetelmiä voimavarojensa aktivoimiseksi optimaaliseen käyttöön oman hyvinvointinsa lisäämiseksi opiskelussa, työelämässä ja yksityiselämässä.

Asiakas osaa asettaa ja toteuttaa omien arvojensa mukaisia tavoitteita niin hyvässä arjessa kuin kriisitilanteissakin hyödyntäen ratkaisukeskeistä lähestymistapaa, positiivista psykologiaa, positiivisia itsesuggestioita ja muita itselleen sopivia menetelmiä. Asiakas pystyy omilla valinnoillaan ja toiminnallaan lisäämään kokonaisvaltaista hyvinvointiaan, vahvistamaan myönteistä henkistä kasvuaan ja toteuttamaan elämässään haluamiaan pysyviä, hyviä muutoksia. Asiakas pystyy hyödyntämään itsehoidollisia keinoja, voimavarakirjallisuutta ja nettimateriaalia oman elämänsä erilaisissa tilanteissa.

Lähtötilanne ja henkilökohtaiset lyhyen ja pitkän tähtäimen tavoitteet kartoitetaan yhdessä asiakkaan kanssa joko lähi- tai etätapaamisessa. Asiakas saa terapeutilta ohjeita ja kirjallista ja äänitemateriaalia omaa työskentelyään varten, mutta pääpaino on kuitenkin asiakkaan itsensä valitsemissa materiaaleissa (kirjallisuus, netti). Asiakas palauttaa pohdinnallisia kirjallisia tehtäviä terapeutille sovitussa aikataulussa. Terapeutti antaa niistä äänitettyä palautetta ja pyrkii antamaan myös lisää näkökulmia ja ajateltavaa. Tarpeen mukaan prosessin aikana voidaan tavata myös etänä tai kasvotusten ja keskustella tarkemmin. Jos asiakas haluaa käyttää taideterapeuttisia tai musiikin menetelmiä, niidenkin käyttö onnistuu etänä terapeutin opastuksella.

Mitä hyötyä kirjoittamisesta on?

Itselle tärkeiden asioiden pohtiminen ja niistä kirjoittami­nen edesauttavat jaksamista monella tavalla. Siitä voi saada iloa, energiaa ja mielihyvää, jotka puoles­taan motivoivat ja lisäävät voimavaroja. Moni purkaa asioitaan päiväkirjaan, mikä on erittäin hyvä menetelmä. Jotkut kirjoittavat ja keskustelevat ystäviensä kanssa.

Kirjoittamalla asiakas pohtii asioitaan perusteellisemmin, kaikessa rauhassa ajan kanssa. Hän voi palata kirjoituksiinsa milloin tahansa, ja miettiä lisää, etsiä lisää keinoja, samoin kuin huomata muutokset ja kehityksen konkreetisti. Terapeutin antama palaute auttaa myös palaamaan asioihin yhä uudelleen ja löytämään niihin lisää näkökulmia ja syvyyttä.

Hinta

Hinta muodostuu lähi- tai etäkeskusteluista asiakkaan kanssa ja terapeutin asiakkaalle antamasta yksilöllisestä äänitetystä palautteesta ja asiakkaalle yksilöllisesti tehdyistä materiaaleista ja harjoituksista. Muu terapeutin antama kirjallinen ja äänitemateriaali on ilmaista.

Asiakkaiden palautteita

”Tämä sopii minulle paremmin kuin psykologilla käynti, koska voin rauhassa pohtia ja käsitellä asioitani ja tunteitani juuri niin kauan kuin on tarpeellista ilman, että tarvitsee vilkuilla kelloa ja miettiä, minkä verran on vielä aikaa, uskallanko vielä avautua tästä tai tästä vai jääkö sen käsittely kesken. Voin myös kohdata häpeällisiä asioita ilman, että kukaan näkee häpeääni. Voin kirjoittaa niistä rauhassa ja sitten huomaankin, että riittää, kun kirjoitan terapeutille vain lopputuloksesta. Ystävä kysyi, mihin tarvitsen terapeuttia, kun osaan itsekin. Terapeutti antoi minulle kimmokkeen lähteä tutkimaan itseäni. Kun tiedän, että saan häneltä henkilökohtaista tukea milloin tarvitsen, uskallan kohdata tunteita pelkäämättä, mihin suohon ne hukuttavat minut. Lisäksi tuntuu hyvältä saada palautetta ja vahvistusta, että olen osannut toimia oikein ja että olenkin ihan normaali ihminen kaikista omituisista jutuistani huolimatta.”

”Kirjoittaminen on minulle helpompaa kuin puhuminen. Kasvoin henkisesti, kun sain viimeinkin leväyttää kaikki lapsuuteni salaisuudet paperille, pois päästäni. Turvallisesti ja luottavaisesti, koko likaisen paketin. Kasvoin henkisesti kahdessa viikossa eri ihmiseksi, aivan kuin ylläni olisi suuri aurinkoinen kehä”

”Tunnen keveyttä niin kehossani kuin mielessäni. Löysin itsestäni sellaisia voimavaroja, joita en aiemmin tiennyt minussa olevan. Ne elämän pienet arkiset asiat…”

”Aikaisemmin kaikki asiat olivat sekamelskana päässäni, nyt ne on järjestetty oikeisiin lokeroihinsa ja mittasuhteisiinsa. Olen aikuinen, joten minun ei tarvitse tuntea enää samoin kuin lapsena tunsin. Ne asiat eivät enää ole elämässäni, kun muistotkin on nyt käsitelty. Olen vapaa niistä ja niiden tuottamista tunteista.”

”Mietin, onkohan mikään muu asia koskaan ollut minulle yhtä henkisesti kasvattavaa ja vahvistavaa kuin tämä. Nyt asiat on puettu sanoiksi, ja koen valtavaa hallintaa omasta elämästäni ja tunteistani. Tein upeita löytöjä itsestäni ja tunteistani. Rohkeita oivalluksia! Sisäistä hallintaa ja ennen kaikkea voimaantumista, koska minun ei tarvitse enää kantaa niitä traumoja itsessäni. Olen vapauttanut itseni. Olen tajunnut, että vika ei olekaan minussa!”

”Kuinka tämä surullinen elämäntarinani voi toimia minulle voimavarana? Koko ikäni tämä asia on ollut käsittelemättä sisälläni ja vaivannut minua, syönyt energiaani. Mutta nyt olen saanut puretuksi sen paperille kirjojen ja terapeutin avulla. Se helpotti taakkaani ja aukaisi asian kauniina esille. Aika kultaa muistot ja siitä olen tyytyväinen… Niistä on tullut minulle voimavaroja, ne ovat kasvattaneet minusta entistä positiivisemman ihmisen!”

“Mielestäni kirjoittaminen on erittäin hyvä ja tehokas tapa työstää omaa elämää ja tutustua itseen, tunteisiinsa ja ajatuksiinsa. Kirjoista ja netistä löytyy paljon mielenkiintoisia asioita, joita voi vertailla omaan elämään.”

”Minulla heräsi kysymyksiä, joiden vastaukset eivät olleetkaan niitä mitä ajattelin. Kirjoittamalla voi omalla purkaa, mitä on oppinut ja miten asioita ajattelee oman elämän kannalta. Voimavarojen löytämi­nen kirjallisuudesta ja omasta tekstistä oli minulle uutta ja hyödyl­listä. Parasta kuitenkin on suora palaute asiantuntijalta ja sellainen, asiallinen yhteispohtiminen asioista. Saamani vinkit olivat hyvin varteen­otettavia ja uusia ideoita synnyttä­viä.”

”Kirjojen lukeminen opettaa lukijaansa aina, mikäli lukija sen sallii ja ottaa ajatuksen mukaan lukemiseen­sa. Kirjat, joita luin, eivät mielestäni ole kaikista helpoimpia luettavia ja siksi olikin antoisaa lukea juuri ne. On mukavaa “jutella” asiantuntijan kanssa niin, että hän ymmärtää mitä yritän sisäistää ja samalla kuuntelee ajatuksiani. Voimavaroja varmasti löydetään paljolti niin, että joku myös kertoo vasta­vuoroisesti omiansa.”

”Kiitän opettavaisuu­desta ja uusien mahdollisuuksien ymmärtämisestä, joka ei aina itselle ole helppoa. Niin ja kannusta­vuus on myös tärkeä osa tätä prosessia.”

“Mielestäni tämä oli mielenkiintoinen ja hyvä koke­mus. Idea on mainio, sillä kirjoittaminen laittoi todella pohtimaan omia voimavaroja. Kirjojen lukeminen antoi paljon uutta tietoa ja herätti paljon ajatuksia. Kirjoittaessani mietin todella, mitkä ovat voimavara­ni ja mistä saan energiaa työhön, opiskeluun ja jokapäiväiseen elämään. Kirjoittaminen oli antoisaa ja se antoi minulle paljon hyviä ideoita ja ajatuksia, joilla voin parantaa jokapäiväistä jaksamistani.”